Fra WorldPoly leverer vi : Speilsveisemaskiner, bendmaskiner, sager og maskin for bygging av samlestokker.

PolyRover 630/315 Trench    

Denne maskinen er en nyvinning innen plastsveisingsmaskiner for plastrør. Maskinen  er meget kompakt og har hydraulikkaggregat  byggd inn i selve rammen. Speilet og høvelen er hydraulisk styrt og vippes inn og ut av maskinen under sveiseprosesseen.

Poly Rover 630/315 All Terrain

Dette er Poly Trench montert på en tralle som letter transporten av maskinen.

Poly Rover 315/630 Hydra.

Samme maskin som Poly Rover 630/315 All terrain, men med hydraulisk løft på hovedbakkene og innspenning av bakkene før sveising. Allt styrt fra kontrollpanelet

RoverTrack med PolyRoverTrench 630

Klikk på linken nedenfor og se hvor enkelt det er å kjøre denne nyvinningen!

http://www.youtube.com/watch?v=t8r2MQGD9hA

 RoverTrack

Med 17KVA eller 26KVA  generator med stillegående dieselmotor med hydraulisk framdrift. Generatoren  leverer også strøm til sveisemaskinen

Kan benyttes til Poly maskiner fra 630 til 1000mm

 PolyForce 630/315

Maskin som kan innstilles for vanlig sveising i henhold til DVS standard og høytrykks-standard brukt i Australia og USA

 PolyForce 450/200  

Maskin som som kan innstilles for vanlig sveising i henhold til DVS standard og høytrykks-standard brukt i Australia og USA

 PolyForce 90/315

Maskin som som kan innstilles for vanlig sveising i henhold til DVS standard og høytrykks-standard brukt i Australia og USA

Våre standardmaskiner

 WHDS 160  Pris komplett ca 21.400

Dette  er en liten manuell 

maskin for sveising av PE og PP 

rør fra 40 til 160mm 

Leveres med termostatstyrt PTFE belagt varmespeil, høvel, reduksjoner og oppbevaringskasse forspeil og  høvel. Sveisekraften måles på momentnøkkelen. 

WHDS 200 Komplett: ca kr. 29.350

Dette er en noe mer avansert

manuell sveisemaskin for

sveising av PR og PP rør fra

90 til 200mm. Leveres med

termostatstyrt PTFE belagt varmespeil, høvel,  reduksjoner  

og flensholder samt oppbevaringskasse for speil og høvel

WHD 160  Komplett: ca kr. 44.600

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra

50 til 160mm. Leveres komplett med tre sett brede og ett sett smale bakker, flense-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varme-speil med elektronisk temperaturkontroll og høvel

Hydraulikkenhet

Hydraulikkenhetene for maskinene er robust og meget driftssikre med manometer, reguleringsventil, shuntventil og manøverspak. Hydraulikkslangene er utstyrt med «drippfree» hurtigkoplinger

Kontrollpanel

Under lokket på kontroll-enheten er temperaturkontroller for varme-speilet, voltmeter for kontroll av driftsspenningen og  jordfeils-bryter. Reservedeler som termokoppler for varmespeilet, kontroller for speil-temperatur, kniver for høvelen, sikringer, og diverse start-kondensatorer leveres med som standard

WHD 250   Komplett: ca kr. 51.600

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 90 til 250mm. Leveres komplett med 3 sett brede bakker, ett sett smale bakker, flensholder, hydraulikk-enhet med kontrollpanel og varmespeil med elektronisk temperaturkontroll.

Det er meget enkelt å bytte børster på motoren som driver høvelen

WHD 315  Komplett: ca kr. 61.200

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

90 til 315mm. Leveres komplett med 3 sett brede bakker, ett sett smale bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varme-speil med elektronisk temperaturkontroll.

WHD 450   Komplett: ca kr. 102.000

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

250 til 450mm. Leveres komplett med 4 sett brede bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varmespeil med elektronisk temperatur-kontroll. Temperaturkontroller og voltmeter er flyttet over til oppbevaringskassetten for speil og høvel.

WHD 630     Komplett: ca kr. 131.000

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

315 til 630mm. Leveres komplett med 4 sett brede bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varme-speil med elektronisk temperaturkontroll.

Kranen med elektrisk talje leveres som opsjon

WHD 800     Komplett: ca kr. 265.000

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

450 til 800mm. Leveres komplett med 4 sett brede bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varmespeil med elektronisk temperaturkontroll.

Kranen med elektrisk talje leveres med som standard.

Reservedeler som termokoppler for varmespeilet, kontroller for speiltemperaturen, kniver for høvelen, sikringer, og diverse startkondensatorer leveres med som opsjon

WHD 1200   Komplett: ca kr. 599.000

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

710 til 1200mm. Leveres komplett med 4 sett brede bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varmespeil med elektronisk temperaturkontroll.

Kranen med elektrisk talje leveres med som opsjon

WHD 1600   Komplett: ca kr. 799.000

Dette er en hydraulisk maskin for PE og PP rør fra 

800 til 1600mm. Leveres komplett med 4 sett brede bakker, flens-holder, hydraulikkenhet med kontrollpanel og varmespeil med elektronisk kontroll.

Kranen med elektrisk talje leveres med som opsjon

WHD 1600 og WHD 2000

Dette er en maskin med hydraulisk stramminng av hovedbakkene, en ny design på hydraulikksystemet der hydraulikken ikke har en «bærefunksjon» for hovedbakkene men ligger «utenpå» maskinen. Dette gir mindre slitasje på hydraulikkstengene og det er lettere å vedlikeholde maskinen.

Bendmaskiner fra WorldPoly 

WHG 315  Komplett:ca kr.153.300

Med vår minste bendmaskin WHG315 kan du lage bend og

90 graders  T og X fra 90 til 315 mm, og 45° og 60°  grenrør fra 90 til 315mm.

Maskinen er kompakt og leveres standard med hovedbakker og reduksjoner for bend og 90°, X og T. Bakker for 45° og 60°  gren er en opsjon

WHG 450     Komplett: ca kr. 279.000

Med WHG450 kan du lage bend og 90° T og X, 45°og 60° gren fra 160 til 450 mm.

Maskinen leveres som standard med hovedbakker og reduk-sjoner for bend og 90°, X og T.

Bakker for 45° og 60° gren er en opsjon

WHG 630       Komplett: ca kr. 570.000

Med WHG630 kan du lage bend og 90°  T og X,og 45°  og 60° grenrør fra 315 til 630 mm. Maskinen leveres som standard med bakker og reduksjoner for bend og 90°,  X og T.

Bakker og reduksjoner for 45° og 60° gren er en opsjon. Kontrollkonsollen for WHG 630 er som på bildet for WHG 450.

WHG 800       Komplett: ca kr. 902.000

Med WHG800 kan du lage bend og 90° T og X, og 45°  og 60° grenrør fra 450 til 800mm. Maskinen leveres standard med hovedbakker og reduksjoner for bend og 90°, X og T.

Kontrollkonsollen for WHG800 er som på bildet for WHG 450.

Bakker for 45° og 60°  graders gren er en opsjon

WHG 1200  Komplett: ca kr. 1.450.000

Med WHG1200 kan du lage bend, 90°, T og X, og 45°/60° grenrør fra 630 til 1200mm,   Maskinen leveres standard med hovedbakker og reduksjoner for bend og 90°, X og T.

Bakker og reduksjoner for 45°og 60° gren levers som opsjon.

Kontrollkonsollen for WHG1200 er som på bildet for WHG 450

Spesialmaskin for produksjon av samlestokker.

Polysaddle 630/315  Pris ca kr.  223.300  

Dette er en maskin  for påsveising av grenuttak direkte på siden av et hovedrør.  Maskinen leveres med integrert hullsag og med hullsagblad for avstikks-dimensjonene som vist i tabellen nedenfor. Maskinen har et hydraulisk styrt varmespeil med teflonbelagte bakker tilpasset hovedrør og avstikks-dimensjonene.

Kontrollpanelet er utstyrt med kontroller for de hydrauliske sylindrene, temperatur-kontroller for varmespeilet, hullsagen og klokker for de forskjellige sveiseoperasjonene.

Driftsspenning: 380 eller 400 V. 3Ø Ca 5 kW.

Slik fungerer maskinen
Røret som skal påsveises et avstikk monteres i innspenningsjiggen og en hullsag tilpasset avstikksdiameteren monteres i maskinen. Avstikket monteres i innspennings klemmene. Dette avstikket er formet slik at enden som skal sveises har en form som er tilpasset ytterdiameteren på hovedrøret (Se informasjon om spesialsag nedenfor). En monterer en konkav og en konveks teflonbelagt bakke på speilet. Når speilet har oppnådd riktig temperatur, kjøres sveisejiggen med avstikket og varmespeilet fram mot hovedrøret og en varmer opp flatene som skal sveises. Oppvarmingstiden stilles inn på kontrollpulten. Når oppvarmingstiden har gått, kjøres sveisejiggen fra hovedrøret, varmespeilet trekkes til side av en hydraulisk sylinder og sveisejiggen med avstikket kjøres fram mot hovedrøret. Trykket økes til forutinnstilt sveisetrykk. Når avkjølingstiden er oppnådd,  kjøres hullsagen mot hovedrøret og en starter hullsagen. Når hullet er ferdigsaget og sagkoppen er trukket tilbake, løses innspenningsklemmene som holder avstikket og hovedrøret med avstikk løses fra innspenningsjiggen.

Disse kombinasjonene kan brukes:

Hovedrør3153554004505005606307108009001000
Avstikk           
63 ok ok        
90 okok ok        
110 ok ok ok ok       
160 ok okokokok ok     
200  okokok ok ok    
225    okokokok ?   
250    ok okok ? ? ? 
315      ok ? ? ? 
355        ? ? ? ?
400         ? ? ?
450          ? ?
500           ?

Kombinasjonene vist med OK leveres som standard med maskinen. Andre kombinasjoner med (?) kan leveres med tilegg i prisen.

Sagen under er en spesialsag, WJH 500 for forming av avstikk. Avstikket sages slik at det får en fasong som passer til hovedrørets diameter.

Pris på denne sagen er kr. 98.500

Bandsager for PE rør

 Vi har 5 modeller av våre bandsager: WJC315, WJC630, WJC800 , WJC1200 og WJC1600. For maskinene fra WJC630 og opp til WJC800 har vi hydraulisk heving og senking av sagrammen, og bladet er horisontalt, mens for WJC1200 og WJC1600 har vi et vertikalt blad men sagrammen er fremdeles hydraulisk styrt. Den maksimale kuttvinkelen er 67,5°. Nøyaktigheten på innstillingen er mindre enn 1°.

Hastigheten på bandet kan justeres fra 0 til 250 m/min. Våre sagblad er laget av svensk kvalitetstål

WJC 315          pris ca  kr. 97.000

WJC 315 er en maskin som en kan benytte til å kappe PE og PP rør fra 90 til 315 mm. Selve sagrammen er montert på et svingbord og den maksimale svingvinkelen er 67,5°.  Nøyaktighet på innstillingen er mindre enn ± 1°

Sagrammen heves og senkes ved hjelp av hydraulikk og sagbladmatingen er justerbar. Maskinen stanser øyeblikkelig dersom bladet går av.

Driftsspenning er 380 volt og forbruket er 3,7 KW. Sagen veier 1500 kg.

WJC630  Pris ca  kr. 210.000

WJC 630 er en maskin som en kan benytte til å kappe PE og PP rør fra 110 til 630mm. Selve sagrammen er montert på et svingbord og den maksimale svingvinkelen er 67,5°.  Nøyaktighet på innstillingen er mindre enn ± 1°. Sagrammen heves og senkes ved hjelp av hydraulikk og sagbladmatingen er justerbar. Maskinen stanser øyeblikkelig dersom bladet går av. Driftsspenning er 380 volt og forbruket er 3,7 KW. Sagen veier 1900 kg.

WJC800  Pris ca  kr. 280.000 

WJC 800 er en maskin som en kan benytte til å kappe PE og PP rør fra 110 til 800mm. Selve sagrammen er montert på et svingbord og den maksimale svingvinkelen er 67,5°.  Nøyaktighet på innstillingen er mindre enn ± 1°.Sagrammen heves og senkes ved hjelp av hydraulikk og sagblad-matningen er justerbar. Maskinen stanser øyeblikkelig dersom bladet går av. Driftsspenning er 380 volt og forbruket er 3,7 KW. Sagen veier 2300 kg.

WJC1200  Pris ca  kr. 454.000 

WJC 1200 er en maskin som en kan benytte til å kappe PE og PP rør fra 630 til 800mm. Selve sagrammen er montert på et svingbord og den maksimale svingvinkelen er 67,5°.  Nøyaktighet på innstillingen er mindre enn ± 1°. Sagbladet er vertikalt og sagrammen  beveges fram og tilbake ved hjelp av hydraulikk, og sagbladmatningen er justerbar. Maskinen stanser øyeblikkelig dersom bladet går av. Driftsspenning er 380 volt og forbruket er 5,9 KW. Sagen veier 7000 kg

WJC1600  Pris ca  kr. 553.000 

WJC 1600 er en maskin som en kan benytte til å kappe PE og PP rør fra 630 til 800mm. Selve sagrammen er montert på et svingbord og den maksimale svingvinkelen er 67,5°.  Nøyaktighet på innstillingen er mindre enn ± 1°.Sagbladet er vertikalt og sagrammen  beveges fram og tilbake ved hjelp av hydraulikk, og sagbladmatningen er justerbar Maskinen stanser øyeblikkelig dersom bladet går av. Driftsspenning er 380 volt og forbruket er 5,9 KW. Sagen veier 7000 kg.